Мотиваційний компонент формування у майбутніх психологів компетентності створення командно-цільової мотивації для нових членів професійної групи

Main Article Content

В. Пащенко

Google Scholar

Article Details


How to Cite
Пащенко, В. (2023). Мотиваційний компонент формування у майбутніх психологів компетентності створення командно-цільової мотивації для нових членів професійної групи. Scientific Collection «InterConf», (156), 161–164. Retrieved from https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/article/view/3464

References

Ягупов В.В. (2022). Ціннісно-мотиваційний компонент професійної компетентності фахівців: методологічний аспект. Вісник Національного університету оборони України, 70(6), 207–219. https://doi.org/ 10.33099/2617-6858-2022-70-6-207-219.

Deci E.L., Ryan R.M. Self-determination theory: A macrotheory of human motivation, development and health. Canadian Psychology, 2008b. v. 49. P. 182–185.