Практичні аспекти проблеми підготовки майбутніх учителів початкових класів до громадянського виховання молодших школярів

Main Article Content

Любов Канішевська
Анжеліка Лесик

Abstract

У статті визначено шляхи підготовки майбутніх учителів початкових класів до громадянського виховання молодших школярів у позаурочній діяльності.


Google Scholar

Article Details


How to Cite
Канішевська, Л., & Лесик, А. (2023). Практичні аспекти проблеми підготовки майбутніх учителів початкових класів до громадянського виховання молодших школярів. Scientific Collection «InterConf», (156), 147–150. Retrieved from https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/article/view/3461

References

Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання: науково-методичний посібник. Київ: ІЗМН, 1998. 204 с.

Вербицька П. В. Громадянське виховання учнівської молоді: сучасні аспекти розвитку: Монографія. Київ : Генеза, 2009. 384 с.

Кендзьор П. Метод проектів як важливий засіб громадянського виховання учнівської молоді. Педагогіка і психологія проф. освіти. 2003. № 1. С 203–210. [4] Канішевська Л. В. Виховуємо соціально зрілу особистість: [наук.-метод. посібник для педагогів інтернатних закладів] К.: Ін-т проблем виховання АПН України, 2009. 158 с.

Канішевська Л. В. Змістова структура соціальної зрілості старшокласників шкіл-інтернатів. Теоретичні питання культури, освіти та виховання. 2011. Вип. 43. С. 187–192.

Канішевська Л. В. Виховання соціальної зрілості старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності : монографія К. : ХмЦНЦ, 2011. 368 с. [7] Канішевська Л. В. Концептуалізація проблеми підготовки старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів до самостійного життя. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія, 2015. Вип. 220. С. 47–55.

Канішевська Л. В. Підготовка старшокласників шкіл-інтернатів до самостійної життєдіяльності: зміст та методика опанування соціальної ролі «громадянин». Зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 2012. Вип. 42. Ч. 1. С. 182–188.

Попова О. І., Лесик А. С. Теоретичні засади формування громадянської компетентності молодших школярів на уроках літературного читання. Дніпро, 2021.

Рехтета Л. О. Громадянське виховання учнів основної школи в позаурочній діяльності : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.07. Київ, 2003. 20 с.

Роговець. О. В. Громадянське виховання молодших школярів у взаємодії сім’ї і школи : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.07. Умань, 2013. 22 с.

Most read articles by the same author(s)