Ағылшын әдебиетіндегі Уильям Шекспирдың «Ромео мен Джульетта» трагедиясы, өзекті проблемалары және қазақ әдебиетімен салыстырмалы-салғастырмалы талдау

Main Article Content

Нурина Ахметова
Гүлнүр Исабекова

Abstract

Берілген мақала ұлы ағылшын драматургы Уильям Шекспирдың белгілі трагедиясы «Ромео мен Джульетта»-ны қарама-қайшылықты көрсететін өмір мен өлім, махаббат пен жеккөрініштік, достық пен қастық сынды өзекті тұстарынан талқылайды. Сонымен қатар, пьесаның қазақ əдебиетіндегі ұқсас тұстары аталып, «Қозы Көрпеш пен Баян сұлу» хикаясының мысалында салыстырмалы-салғастырмалы талдау жасалынған.


Google Scholar

Article Details


How to Cite
Ахметова, Н., & Исабекова, Г. (2023). Ағылшын әдебиетіндегі Уильям Шекспирдың «Ромео мен Джульетта» трагедиясы, өзекті проблемалары және қазақ әдебиетімен салыстырмалы-салғастырмалы талдау. Scientific Collection «InterConf», (156), 136–143. Retrieved from https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/article/view/3459

References

Толстой Л. Н. об искусстве и литературе. - М., 1958

Шевченко, З. В. (Уклад.). (2016). Словник ґендерних термінів. Черкаси: видавець Чабаненко Ю. Відновлено з http://a-z-gender.net/kurtuaznaya-lyubov.html

Мадинье Г. Сознание и любовь. Очерк понятия "мы" / Габриель Мадинье - М.: ИНИОН. 1995.-С.112

http://e-kitap.kz/book/3291/read пролог 8 б.