Особливості розрахунку показників та критеріїв оцінки ефективності в інформаційно-розрахунковій системі «Аргумент–2023»

Main Article Content

Денис Запара
Олексій Коломійцев
Андрій Савельєв
Сергій Новіченко
Віктор Воронін
Микола Деменко
Вячеслав Третяк
Богдан Крук
Валерій Кривчун
Денис Довгалюк

Abstract

Наведено структуру, критерії та показники оцінки ефективності, та основні властивості інформаційно-розрахункової системи “АРГУМЕНТ–2023”, яка призначена для підтримки прийняття рішення командиром частини ЗРВ при виборі бойового порядку частин та підрозділів ЗРВ і оцінки ефективності бойових дій угруповання ЗРВ, яке створено.


Google Scholar

Article Details


How to Cite
Запара, Д., Коломійцев, О., Савельєв, А., Новіченко, С., Воронін, В., Деменко, М., Третяк, В., Крук, Б., Кривчун, В., & Довгалюк, Д. (2023). Особливості розрахунку показників та критеріїв оцінки ефективності в інформаційно-розрахунковій системі «Аргумент–2023». Scientific Collection «InterConf», (146), 396–403. Retrieved from https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/article/view/2706

References

Горелова, В. Л. Основы прогнозирования систем : учеб. пособие для инж.-экон. спец. вузов [Текст] / В. Л. Горелова, Е. Н. Мельникова. – М.: Высш.шк., 1986. – 287 с.

Надежность и эффективность в технике [Текст] : справочник / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. В 10 т. Т. 1. Методология. Организация. Терминология / Под ред. А. И. Рембезы. – М. : Машиностроение, 1986. – 224 с.

Надежность и эффективность в технике [Текст] : справочник / Ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. В 10 т. Т. 3. Эффективность технических систем / Под общ. ред. В. Ф. Уткина, Ю. В. Крючкова. – М. : Машиностроение, 1988. – 328 с.

Петухов, Г. Б. Методологические основы внешнего проектирования целенаправленных процессов и целеустремленных систем [Текст] / Г. Б. Петухов, В. И. Якунин. – М. : АСТ, 2006. – 504 с.

Соломонов, Ю. С. Большие системы: гарантийный надзор и эффективность [Текст] / Ю. С. Соломонов, Ф. К. Шахтарин. – М.: Машиностроение, 2003. – 368 с.

Теоретичні основи формування та деградації складних організаційно-технічних систем : монографія / Є.Б. Смірнов, В.І. Ткаченко, І.В. Рубан, В.Г. Малюга, А.В. Тристан. – Харків : ХНУРЕ, 2018. – 162 с

Coelli, T. An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis [Text] / T. Coelli, D. S. Prasada Rao, G. E. Battese. – Boston : Kluwer Academic Publishers, 1998.– 275 p.

Cooper, W. W. Data Envelopment Analysis [Text] : A Comprehensive Text with Models, Applications, References, and DEA-Solver Software / W. W. Cooper, L. M. Seiford, K. Tone.– Boston : Kluwer Academic Publishers, 2000. – 318 p.

Савельєв, А., Запара, Д., Новіченко, С., Деменко, М., Доска, О., Третяк, В, & Васильєв В. (2021). Показники ефективності, що оцінюються інформаційно-розрахунковою системою підтримки прийняття рішення “АРГУМЕНТ”. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 116-122

Савельєв, А., Запара, Д., Новіченко, С., Деменко, М., Доска, О., Третяк, В., & Власов, А. (2021). Структура інформаційно-розрахункової системи підтримки прийняття рішення “Аргумент – 2021”. InterConf, (49), 631-642

Савельєв, А., Запара, Д., Новіченко, С., Коломійцев, О., Деменко, М., Третяк, В., Кривчун, В., Довгалюк, Д., Пустоваров, В., & Любченко, О. (2022). Модель універсального командного пункту в інформаційно-розрахунковій системі «Аргумент–2022». Scientific Collection «InterConf+», 25(125), 258–270

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>