Формування сценічної культури майбутніх вокалістів

Main Article Content

Тетяна Шафарчук

Google Scholar

Article Details


How to Cite
Шафарчук, Т. (2023). Формування сценічної культури майбутніх вокалістів. Scientific Collection «InterConf», (146), 220–222. Retrieved from https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/article/view/2673

References

Ван Цзяньшу Формування вокально-виконавської культури майбутніх учителів музики в процесі фахової підготовки: автореф. дис канд. пед. наук: 13.00.02. Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. К., 2013. 20 с.

Василевська-Скупа Л. П. Особливості формування творчих здібностей майбутніх вчителів музики у вокальному класі. Сучасні інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід проблеми: зб. наук. праць. К.; Вінниця, 2003. С. 307– 310.

Василенко Л. М. Підготовка студентів музично-педагогічних факультетів до професійно-педагогічної діяльності в контексті їх вокально-методичного навчання. Соціалізація особистості: зб. наук. праць. Т. 14. К., 2007. С. 136–142.

Вокальні технічні вміння в професійній підготовці вчителя музики: метод. реком. / укладач В. Л. Бриліна. Вінниця: ВДПУ, 1999. Вип. 2. 40 с.

Ген Цзінхен. Методи психологічної підготовки майбутнього вчителя музики до концертного виступу. Хмельницький: ХГПА. 2014. С. 200–203.