Пріоритети державного управління у сфері дорожнього господарства України

Main Article Content

Юрій Вершигора

Google Scholar

Article Details


How to Cite
Вершигора, Ю. (2023). Пріоритети державного управління у сфері дорожнього господарства України. Scientific Collection «InterConf», (146), 154–156. Retrieved from https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/article/view/2662

References

Угода про асоціацію. Угоду ратифіковано із заявою Законом № 1678-VII від 16.09.2014. URL:https://www. kmu.gov. ua. (дата звернення 28.02.2023).

Реформа децентралізації місцевого самоврядування. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text. (дата звернення 27.02. 2023).

Про схвалення концепції місцевого самоврядування та територіальних органів влади в Україні. Розпорядження КМУ від 01.04.2014 № 333-р URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#Text (дата звернення 27. 02. 2023).

Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування. Закон України від 17.11.2016 № 1763-VIII. URL: https://ips.ligazakon.net/ document/view/T161764?an=1&ed=2016_11_17. (дата звернення 28.02.2023).

Про внесення змін до Бюджетного Кодексу України щодо удосконалення механізмів фінансового забезпечення дорожньої галузі. Закон України від 17.11.2016 № 1764-VIII. URL: https://ips.ligazakon.net/docu ment/view/T161763?an=1&ed=2016_11_17. (дата звернення 01.03.2023).