Розвиток освіти України як питання національної безпеки

Main Article Content

Ольга Мананнікова

Abstract

В статті розглядаються питання взаємозв’язку освіченості на зміцнення національної безпеки; висвітлено значення освіти та її функціональних складових для зміцнення національної безпеки країни.


Google Scholar

Article Details


How to Cite
Мананнікова, О. (2023). Розвиток освіти України як питання національної безпеки. Scientific Collection «InterConf», (146), 115–119. Retrieved from https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/article/view/2658

References

Безпечне освітнє середовище. Режим доступу: URL: https://sqe.gov.ua/ wpcontent/uploads/2022/08/Bezpechne_osvitnie_seredovysche_2022_SQE-SURGe.pdf

Бутко М.П., Дітковська М.Ю., Задорожня С.М. Стратегічний менеджмент. Режим доступу: URL: https://pidru4niki.com/89739/menedzhment/ chinniki_konkurentnoyi_perevagi_krayini

Вонсович О. Стан національної безпеки України в сучасній геополітичній ситуації. Режим доступу: https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/08/vonsonovych_stan.pdf

Закон України «Про національну безпеку України» від 21 червня 2018 року № 2469–VIII. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2469-19

Концепція національно-патриотичного виховання дітей та молоді. Режим доступу: URL: http://www.lyceum.univer.kharkov.ua/index.php/ua/ uchebno-vospitatelnaya-rabota-2/natsionalno-patriotichne-vikhovan nya/1235-kontseptsiya-natsionalno-patriotichnogo-vikhovannya-ditej-ta-molodi