Алгоритм відновлення тренувального процесу спортсменів спортивної аеробіки під час «воєнного стану» в Україні

Main Article Content

Тетяна Шепеленко
Інна Бодренкова
Тетяна Мошенська
Ольга Лучко
Світлана Довженко

Abstract

Проаналізовано та експериментально обґрунтовано алгоритм відновлення тренувального процесу спортсменів спортивної аеробіки під час «воєнного стану» в Україні. Для вирішення поставлених завдань було проведено опитування тренерів, спортсменів та батьків. З’ясовано, що спортсмени готові долучитися до занять, а батьки сприяти організації у запропонованому алгоритмі дій. Тобто на думку більшості опитаних (72,8%, W=0,828 при p<0,05) готові відновити навчально-тренувальй процес. В експерементальній його частині взяли участь 67 осіб які займаються розвитком спортивної аеробіки в Харківському регіоні (м. Харкова, Україна). Встановлено, що за рівнем психофізичного стану спортсмени готові до виконання завдань та навантаження в умовах «воєнного стану»: показник «тривожності» складає (4,07±2,03, p<0,05), «емоційна стабільність» (4,17±1,84, p<0,05), показник «стану центральної нервової системи» (4,31 ± 1,88, p<0,001). Доведено, що більшість спортсменів які долучилися до проекту, виконували програми та завдання, забезпечили розвиток основних фізичних якостей (координаційні здібності приріст 2,2%, p<0,05, гнучкість 0,9%, p<0,05, швидкісні, швидкісно-силові і силові якості приріст складає 1,9%, p<0,05), підвищіли спеціальну фізичну підготовленість 2,2% (p<0,05) та функціональні можливості організму 2,02% (p<0,05).


Google Scholar

CrossRef

OUCI

Scilit

WorldCat

Index Copernicus

Semantic Scholar

Article Details


How to Cite
Шепеленко, Т., Бодренкова, І., Мошенська, Т., Лучко, О., & Довженко, С. (2023). Алгоритм відновлення тренувального процесу спортсменів спортивної аеробіки під час «воєнного стану» в Україні. Scientific Collection «InterConf+», (33(155), 530–539. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.05.2023.046

References

Артем'єва Г. П., Бодренкова І. О. & Мошенська Т. В. (2019), «Удосконалення спеціальної фізичної підготовки гімнасток у спортивній аеробіці на етапі початкової підготовки», Слобожанський науково спортивний вісник, № 5, 76–81. DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2019-5.013

Друзь В. А. Вплив спорту на особистість / В. А. Друзь, В. В. Шутеев // XVІ Міжнародна науково-практична конференція «Фізична культура, спорт і здоров’я: стан і перспективи в умовах сучасного українського державотворення в контексті 25-річчя Незалежності України», 8–9 грудня 2016 р., м. Харків. – С. 23–24.

Кухаренко В. М., Бондаренко В. В. Екстрене дистанційне навчання в Україні, Х–2020,–409 с.

Мошенская Т. В. & Бодренкова И. А. (2015), «Специальная скоростно-силовая подготовка как основа повышения технического мастерства в спортивной аэробике», Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 12, 67–73

Правила Міжнародної федерації аеробної гімнастики (FIG): [електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.fig-gymnastics.com/site

Платонов В. Н. (2004), Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические положения. К: Олимпийская литература, 808 с.

Спортивна аеробіка (2014), Навчальна програма для ДЮСШ. Київ, 43 с.

Сергієнко Л. П. (2001), Комплексне тестування рухових здібностей людини. Навчальний посібник. Миколаїв, 360 с.

Шестаков М. П. (2002), Статистика. Обработка спортивных данных на компьютере. М.: СпортАкадемПресс, 278 с.

Сутула В. Особливості впливу занять спортом на особистість студентів / В. Сутула, В. Шутєєв, Л. Луценко, А. Колісниченко, В. Ісправнікова, А. Дейнеко, І. Бодренкова // Слобожанський науково-спортивний вісник. – Харків : ХДАФК, 2017. – No 1(57). – С. 100–105. https://DOI:10.15391/snsv.2017-1.017