Деякі аспекти проблеми раціонального природокористування

Main Article Content

Олена Котовенко
Олена Мірошниченко

Abstract

В статті розглядаються основні аспекти, що впливають на природокористування, як на рівні регіональних екосистем, так і на глобальному рівні в цілому. На основі структурно-функціонального системного підходу визначені основні кроки для формування та вирішення задачі раціонального природокористування.


Google Scholar

CrossRef

OUCI

Scilit

WorldCat

Index Copernicus

Semantic Scholar

Article Details


How to Cite
Котовенко, О., & Мірошниченко, О. (2023). Деякі аспекти проблеми раціонального природокористування. Scientific Collection «InterConf+», (33(155), 275–281. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.05.2023.025

References

Заграй Я.М., Умови і організаційне управління процесами збалансованого природокористування на рівні регіонів і регіональних екосистем / Я.М. Заграй, O.A. Котовенко, О.Ю. Мірошниченко // Екологічна безпека та природокористування: Зб. наук. пр. — К., 2010. — Вип. 5. — С. 122-129. — Бібліогр.: 4 назв. — укр.

Я.М. Заграй, Визначення екологічної ємності регіональних екосистем як критерію оцінювання / Заграй Я.М., Котовенко О.А., Мірошниченко О.Ю.// Депон. рукопис ДРНП 87.03.17., К.: ДІЕК КНУБА, 2010. – 24 с.

Звіт 4-ДБ-2007 «Дослідження і визначення умов і механізмів екологічно-безпечного природокористування на рівні регіонів і регіональних екосистем», № держреєстрації 0107U000450, К.: КНУБА. – етап 1, 2007.