Соціально-особистісна криза при ідентифікації територіальних громад

Main Article Content

Катерина Лазор

Abstract

Саме національна ідентичність перетворює народ чи кілька народів, які проживають на певній території на націю, шляхом створення або поглиблення загальної культурної парадигми мислення, загального набору цінностей, ідеалів, спільного світогляду; які, своєю чергою, є тими ключовими і основними чинниками, які у результаті визначають нерозривний зв'язок нашого суспільства та держави. Саме національна ідентичність відповідає за цілісність суспільства, що визначає всю існуючу в державі політико-економічну систему. Національна ідентичність може виникнути в будь-якому соціумі, але для цього потрібна низка обставин – певний рівень соціально-економічного розвитку та цілеспрямована на загальний благоустрій політика еліт. Така важлива консолідація постає як процес інтеграції суспільства та його політичної системи довкола найважливіших суспільних цінностей, які втілені, передусім, у відповідних соціальних та політичних інститутах. Крім того, для успішного державотворення необхідно, щоб його складові компоненти були підготовлені до об'єднання досвідом попереднього історичного розвитку. Спроба ж об’єднання в єдине ціле складових частин часто веде до соціально-особистої кризи. На жаль, сьогодні практично немає соціальних груп населення, які почували б себе соціально захищеними, кризові стани сформували серед частини громадян зневіру та песимізм. Але є певні результативні методи, які можуть допомогти згуртуватися територіальній команді задля загального суспільного блага та розвитку усієї нації.


Google Scholar

CrossRef

OUCI

Scilit

WorldCat

Index Copernicus

Semantic Scholar

Article Details


How to Cite
Лазор, К. (2023). Соціально-особистісна криза при ідентифікації територіальних громад. Scientific Collection «InterConf+», (33(155), 174–178. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.05.2023.017

References

Дарморіз О. Національний світогляд як основа для національної та культурної ідентичності / О. Дарморіз // Матеріали міжнародної міждисциплінарної конференції «Людина та її ідентичність у добу глобалізації», 29 – 30 червня 2010 р. / Відп. за випуск професор А. Карась. – Львів, 2010. – 302 с. – С. 194.

Лазор К. П. / Соціальна криза самоідентифікації особистості / К.П. Лазор / Матеріали міжнародної міждисциплінарної конференції Європейські орієнтири розвитку України в умовах війни та глобальних викликів ХХІ століття: синергія наукових освітніх та технологічних рішень» Одеса, 2023

Рубчак М.В. Сутність і типологія ідентичності територіальної громади / М.В. Рубчак // Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права, № 3, 2021. – С. 71-77 – Режим доступу https://chasopys-ppp.dp.ua/index.php/chasopys/article/view/84/78 DOI: https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.3.12