Проблема інтернаціоналізації сучасного європейського освітнього простору

Main Article Content

Ірина Забіяка

Abstract

У тезах представлені основні поняття сучасного суспільства та їх вплив на Європейський освітній простір. Зокрема, ряд вчених у своїх працях розмежували такі поняття, як глобалізація та інтернаціоналізація освіти. Вони виокремлюють суттєві причини, чому глобалізація не може розглядатися як явище вищого порядку, ніж інтернаціоналізація, а також детально вивчають основні форми та елементи інтернаціоналізації в Європейському просторі. Фахівці говорять про інтернаціоналізацію освіти як про реакцію національних систем освіти та університетів на глобальні зміни різних галузей суспільного життя, та у своїх тлумаченнях науковці утотожнюють інтернаціоналізацію освіти як суму всіх заходів, зорієнтованих на посилення та сприяння створенню інтернаціонального академічного співтовариства, яке буде сприяти підготовці здобувачів освіти до життєдіяльності в умовах глобалізованого середовища.


Google Scholar

CrossRef

OUCI

Scilit

WorldCat

Index Copernicus

Semantic Scholar

Article Details


How to Cite
Забіяка, І. (2023). Проблема інтернаціоналізації сучасного європейського освітнього простору. Scientific Collection «InterConf+», (33(155), 148–153. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.05.2023.014

References

Лавриченко Н. М. (2009) Європа освіти і порівняльна педагогіка в їх обопільному поступі. Порівняльно-педагогічні студії. № 1. С. 10–18.

Сбруєва А.А. (2013) Інтернаціоналізація вищої освіти: пріоритети комплексної стратегії Європейського Союзу Вища освіта України. № 3. С. 89 ‒ 95.

Солощенко В. М. (2012) Інтернаціоналізація університетської освіти : досвід німецькомовних країн. Суми. Мрія. 176 с.

Leask, B. (2012) Internationalisation of the curriculum (IoC) in action. Australian Government Office for Learning & Teaching and the University of South Australia. 64 p.

Hudzik, J. (2015) Comprehensive internationalisation: institutional pathways to success. London. Routledge. 300 p.

Knight, J. (1997) Internationalisation of Higher Education: A Conceptual Framework. Internationalisation of Higher Education in Asia Pacific Countries. Amsterdam: European Association for International Education (EAIE). P. 5–19

Wende de M. (2007). Internationalization of Higher Education in the OECD Countries: Challenges and Opportunities for the Coming Decade. Journal of Studies in International Education. Fall/Winter. Vol. 11. No. 3/4. pp.274-289 DOI: https://doi.org/10.1177/1028315307303543

Fielden J. (2010). Private Providers of Higher Education in the United Kingdom. International Higher Education. No. 60. pp. 14-16.