Return to Article Details Azərbaycan respublikasinda kommersiya banklarinin aktiv və passivləri və onlarin xalis mənfəət(zərər) göstəricisi ilə əlaqəsinin təhlili Download Download PDF