Системні основи організації фізичної підготовки в арміях закордонних держав членів НАТО в ході бойових дій

Main Article Content

Анатолій Куртов
Сергій Іващенко

Abstract

Досліджуються наукові підходи організації фізичної підготовки в арміях закордонних держав членів НАТО в ході бойових дій, фізична підготовка розглядається як компонент бойової підготовки військ та головний фактор реалізації їх технічної та психологічної готовності.


Google Scholar

CrossRef

OUCI

Scilit

WorldCat

Index Copernicus

Semantic Scholar

Article Details


How to Cite
Куртов, А., & Іващенко, С. (2023). Системні основи організації фізичної підготовки в арміях закордонних держав членів НАТО в ході бойових дій. Scientific Collection «InterConf+», (31(147), 628–636. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.03.2023.066

References

Про затвердження Інструкції з фізичної підготовки в системі Міністерства оборони України : Наказ; Міноборони України від 05.08.2021 року № 225 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/z1289-21.

Пронтенко В. В. Bплив засобів спеціальної фізичної підготовки на формування фізичної готовності майбутніх офіцерів до професійно-бойової діяльності // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова // Випуск 10 (141) 2021 URL: https://spppc.com.ua/index.php/ journal/article/download/573/561.

Методичні рекомендації з планування та організації бою за стандартами НАТО (штаб бригади (батальйону) та їм рівних).

Куртов А.І. «Управління повсякденною діяльністю підрозділів». Харків: НЮА, 2015.

Куртов А.І. «Управління повсякденною діяльністю підрозділів: облік особового складу». Харків: НЮА. 2016.

Методичні рекомендації випускникам з питань організації повсякденної діяльності і дій під час виконання обов’язків в зоні АТО: навч. метод. посіб. / С. М. Мельник, К.А. Радченко, А. І. Куртов та ін. Х.: ХУПС. 2017.

Куртов А.І. «Управління повсякденною діяльністю підрозділів: робота юрисконсульта військової частини під час підготовки особового складу варти з урахуванням досвіду ООС». Х. : ХНУПС, 2021. – 73 с.

Фізичне виховання військових юристів з урахуванням досвіду АТО: навч. метод. посіб. / С. М. Мельник, К.А. Радченко, А. І. Куртов та ін. – Х. : ХУПС, 2018.

Куртов А.І. «Управління повсякденною діяльністю підрозділів: робота юрисконсульта військової частини під час підготовки особового складу варти з урахуванням досвіду ООС». Х. : ХНУПС, 2021. – 73 с.

Куртов А.І., Іващєнко С.М. Місце та роль фізичної підготовки в процесі військового навчання та виховання військових юристів під час повсякденної діяльності. RECENT ADVANCES IN SCIENTIFIC WORLD. SCIENTIFIK COLLECTION «INTERCONF». Міжнародний збірник наукових праць. ІІІ. "SCIENTIFIC TRENDS AND TRENDS IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION". Вашингтон, США. 2022. – Вип. 132 (474). – 18.11.22.