Обґрунтування методики основ управління підрозділом військової організації під час бойових дій з урахуванням стандартів НАТО

Main Article Content

Анатолій Куртов
Сергій Іващенко

Abstract

Досліджуються наукові підходи до необхідності систематизувати накопичений досвід щодо організації та методики основ управління підрозділами Збройних Сил України як в мирний час так і в умовах конфлікту з урахуванням стандартів НАТО.

Article Details


How to Cite
Куртов, А., & Іващенко, С. (2023). Обґрунтування методики основ управління підрозділом військової організації під час бойових дій з урахуванням стандартів НАТО. Scientific Collection «InterConf+», (30(143), 565–578. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.02.2023.058

References

Куртов А.І. «Основи військового управління». Харків: НЮА. 2014.

Основи військового управління : навч. посіб. / А.І. Куртов, А.І. Потіхенский та ін. Х. : ХУПС. 2014.

Куртов А.І. «Управління повсякденною діяльністю підрозділів». Харків: НЮА, 2015.

Куртов А.І. «Управління повсякденною діяльністю підрозділів». Харків: НЮА. 2014.

Методичні рекомендації випускникам з питань організації повсякденної діяльності і дій під час виконання обов’язків в зоні АТО: навч. метод. посіб. / С. М. Мельник, К.А. Радченко, А. І. Куртов та ін. Х.: ХУПС. 2017.

Куртов А.І. Навчально-методичний посібник. «Управління повсякденною діяльністю підрозділів: робота юрисконсульта військової частини під час підготовки особового складу варти з урахуванням досвіду ООС». Х.: ХНУПС, 2021.

NATO STANDARD APP-06 (Allied Procedural Publication). NATO joint military symbology. Published by the NATO STANDARDIZATION OFFICE (NSO). – 2017. – 16 October. – 922 p.

Military Decision making Process (MDMP) ─ FM 6-0 COMMANDER AND STAFF ORGANIZATION AND OPERATIONS. MAY 2014 DISTRIBUTION RESTRICTION: Approved for public release; distribution is unlimited. HEADQUARTERS, DEPARTMENT OF THE ARMY. This publication supersedes ATTP 5-0.1, dated 14 September 2011.

Тищенко М. М., Богуцький В. В., Григоренко Є. І.; за заг. ред. М. М. Тищенка. Основи військового управління .– 2-ге вид., перероб. та доп. – Х. : Юрайт, 2017. – 360 с.

Стеценко О.О., Савков П.А., Ляхов М.О. Основи військового управління. Частина 1. Основи управління військами. ЛІРА-К. 2009.

Куртов А.І., Потіхенський А.І. Військове управління. ХУ ПС. 2007.

Куртов А.І. Основи військового управління. ХУ ПС. 2008.

Куртов А.І., Полікашін В.С. та ін. Основи військового управління. Харків: НЮА. 2012.

Куртов А.І. Актуальні проблеми охорони державної таємниці. Збірник наукових праць. «Актуальні питання правового забезпечення у сучасних умовах». Національна Академія Національної Гвардії України. /2021 – (50) – 23-26.

Куртов А.І., Іващєнко С.М. Аналіз підходів до формування оптимального стилю управлінської роботи юрисконсульта військової частини під час повсякденної діяльності. SCIENTIFIK RECEARCH IN XXI CENTURY. SCIENTIFIK COLLECTION «INTERCONF». Міжнародний збірник наукових праць. ХІІ. Оттава, Канада. 2022. – Вип. 116 (434). – 18.07.22.

Куртов А.І., Іващєнко С.М. Особливості правової роботи юрисконсульта військової частини щодо проведення розслідування під час повсякденної діяльності з урахуванням військових конфліктів. SCIENTIFIK PARADIGM IN THE CONTEXT OF TECHNOLOGIES AND SOCIETY DEVELOPMENT. SCIENTIFIK COLLECTION «INTERCONF». Міжнародний збірник наукових праць. Женева, Швейцарія. 2022. – Вип. 117 (349). – 28.07.22.

Куртов А.І., Іващєнко С.М. Управління повсякденною діяльністю підрозділів: робота юрисконсульта військової частини з питань підготовки особового складу варти під час військових конфліктів. RECENT ADVANCES IN SCIENTIFIC WORLD. SCIENTIFIK COLLECTION «INTERCONF». Міжнародний збірник наукових праць. ІІ . Монтеррей, Мехіко. 2022. – Вип. 119 (214). – 08.08.22.