Оцінювання кількісних параметрів рівня засвоєння навчального матеріалу з вогневої підготовки під час дистанційного навчання

Main Article Content

Володимир Семенюк
Олексій Коломійцев
Дмитро Жуйков
Вячеслав Третяк
Вероніка Калачова
Замір Закіров
Роман Фрун
Сергій Хабоша
Олег Сальник
Наталія Ліщішина
Алла Третяк

Abstract

Наведено математичний апарат оцінювання кількісних параметрів рівня засвоєння навчального матеріалу з вогневої підготовки курсантами та студентами, під час дистанційного навчання.

Article Details


How to Cite
Семенюк, В., Коломійцев, О., Жуйков, Д., Третяк, В., Калачова, В., Закіров, З., Фрун, Р., Хабоша, С., Сальник, О., Ліщішина, Н., & Третяк, А. (2023). Оцінювання кількісних параметрів рівня засвоєння навчального матеріалу з вогневої підготовки під час дистанційного навчання. Scientific Collection «InterConf+», (30(143), 548–564. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.02.2023.057

References

Ворошилов, С., Коломійцев, О., Жуйков, Д., Семенюк, В., Авдєєв, В., Меленті, Є., ... & Шумейко, О. (2022). Інтерактивний навчально-тренувальний комплекс з вогневої підготовки. Scientific Collection «InterConf», (102), 43-52.

Дуденко, С., Дзеверін, І., Рябуха, Ю., Коломійцев, О., Місюра, О., Третяк, В., Голубничий, Д., Коцюба, В., Мегельбей, Г., & Тах’ян, К. (2022). Структурна модель інформаційно-освітнього середовища "Діалог" при традиційному та дистанційному навчанні. InterConf, (95), 777-790. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2022.086 DOI: https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2022.086

Жуйков Д.Б., Семенюк В.І. Авдєєв В.Ф., Висоцький О.В., Двухіменний О.Г., Житник Д.С., Степченко Д.А. Аналіз нових інформаційних та комп’ютерно-тренажерних технологій розробки та використання існуючих інтерактивних навчально-тренувальних комплексів” // InterConf, (58), 2021, 338-357 https://doi.org/ 10.51582/interconf. 21-22.05.2021. DOI: https://doi.org/10.51582/interconf.21-22.05.2021.035

Калачова В.В., Сальман Рашід Оваід, Місюра О.М., Третяк В.Ф., Сафошкіна Л.В., Гончар Р.О. Шляхи організації дистанційного навчання у вищих військових навчальних закладах України та світу під час подолання пандемії короновірусної інфекції Covid-19. Системи обробки інформації. 2021. № 4(167). С. 27-44. DOI: https://doi.org/10.30748/soi.2021.167.03

Коломійцев, О., Кудряшов, В., Третяк, В., Кулєшов, О., & Клівець, С. (2020). Оцінювання значень умовних ймовірностей ураження нетипової повітряної цілі у різноманітних умовах. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 132-135. DOI: https://doi.org/10.36074/05.06.2020.v4.46

Осієвський, С., & Третяк, В. (2022). Модель інформаційно–аналітичної підтримки процесів розробки знання-орієнтованих інформаційних систем. Publishing House «European Scientific Platform», 23–43. DOI: https://doi.org/10.36074/csriteenat.ed-2.03

Семенюк В.І. Удосконалення системи навчання курсантів вищих військових навчальних закладів з вогневої підготовки. Міністерство науки, молоді та спорту України. Сучасна парадигма формування професіоналізму майбутніх фахівців: науково-теоретичний збірник. – П-Хм. : ДПУ, 2011 – с. 33-35.

Семенюк , В., Коломійцев , О., Жуйков , Д., Третяк , В., Третяк , А., Калачова , В., Бєляєв , П., Посохов , В., Смагін , О., Олійник , Р., & Олійник , Н. (2023). Науково-методичні рекомендації щодо використання інтерактивного тренажера “Учись влучно стріляти”. Grail of Science, (23), 87–98. DOI: https://doi.org/10.36074/grail-of-science.23.12.2022.15

Семенюк, В., Коломійцев, О., Жуйков, Д., Авдєєв, В., Третяк, В., Полтавський, Е., Кривчун, В., Захарченко, В., Корнєв, О., Семенченко, С., & Третяк, А. (2022). Аналіз сучасних програмно-тренажерних комплексів і симуляторів, які використовуються для навчання навичкам стрільби. Scientific Collection «InterConf+», (28(137), 486–504. DOI: https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.12.2022.049

Семенюк В.І. Науково-методичні рекомендації щодо використання інтерактивного тренажера “Приведення зброї до нормального бою” / В.І. Семенюк, О.В. Коломійцев, Д.Б. Жуйков, В.Ф. Третяк [та ін.]; // Cientific paradigm in the context of technologies and society development: IV міжн. наук.-практ. конф., 16-18 грудня 2022 р. – Женева, 2022. – С. 400-409

Most read articles by the same author(s)