Вплив занять гирьовим спортом на формування мотивації студенток до регулярних занять фізичною культурою і спортом

Main Article Content

Наталія Базилевич
Віталій Поліщук
Олександр Тонконог
Микола Волківський
Олена Короткова

Abstract

В статті розкриваються шляхи формування мотивації студенток нефізкультурних закладів вищої освіти до регулярних занять фізичною культурою і спортом в процесі занять гирьовим спортом. Особливостями впроваджуваної методики занять гирьовим спортом у фізичне виховання студенток є: доступність вправ з гирями для дівчат; широкий діапазон ваги гирь; контрольоване підвищення навантаження відповідно до індивідуальних психо-фізіологічних можливостей студенток; особливості планування навчально-тренувальних занять гирьовим спортом з дівчатами з урахуванням коливань ОМЦ; проведення багатоступеневих змагань, що є гарантом залучення студенток до систематичних занять спортом.

Article Details


How to Cite
Базилевич, Н., Поліщук, В., Тонконог, О., Волківський, М., & Короткова, О. (2023). Вплив занять гирьовим спортом на формування мотивації студенток до регулярних занять фізичною культурою і спортом. Scientific Collection «InterConf+», (30(143), 508–526. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.02.2023.053

References

Базилевич Н.О., Тонконог О.С., Юрченко І.В. Особливості фізичного стану студенток педагогічного ЗВО. Актуальні проблеми фізичної культури, спорту і здоров'я. Черкаси, 2022. С. 21-26.

Благій О., Захаріна Є. Аналіз захворюваності студентів гуманітарних ВНЗ. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2006. № 4. С. 8–12.

Романчук В. М., Пронтенко К. В., Пронтенко В. В. та ін. Розвиток фізичних якостей студентів засобами гирьового спорту у процесі самостійних занять : навч.-метод. посібник. Житомир : ЖВІ НАУ, 2012. 224 с.

Суспо В. В., Михальчук Р. В., Пронтенко В. В. та ін. Покращання стану здоров’я військовослужбовців-жінок засобами гирьового спорту. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Київ, 2020. Випуск 1 (121). С. 98-102.

Щербина Ю. В. Основи гирьового спорту. К., 2015. 317 с.

Базилевич Н.О., Тонконог О.С. Вплив занять Кросфітом на формування мотивації студентів до регулярних занять фізичною культурою і спортом. Молодий вчений. № 2(42), 2017. С. 113-117

Воронін Д.Є. Формування мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до фізичного виховання в процесі реалізації оздоровчої фізичної культури. Педагогіка, психологія, медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. пр. за ред. С.С. Єрмакова. Харків, 2015. № 2. С. 12-22.

Гольберг В., Лисяк В. Формування інтересу до занять фізичною культурою і спортом у студентської молоді. Сучасні проблеми формування здорового способу життя студентської молоді: Львів, 2018. С. 16 – 20.

Стасюк Р.М., Лоза Т.О. Вивчення мотиваційно–ціннісного ставлення студентів до занять фізичними вправами. Сучасні проблеми фіз. вих. та спорту школярів і студентів України : Суми, 2014. С. 92 – 96.