Аналіз ситуації на ринку нерухомості України під час військового стану. Тенденції та перспективи

Main Article Content

Олена Поморцева
Сергій Кобзан
Ернест Штерндок
Володимир Затхей

Abstract

Метою статті є дослідження тенденцій та перспектив розвитку ринку вторинного та первинного житла України під час війни. Дослідження було проведено з використанням можливостей геоінформаційних систем та за даними з відкритих джерел інформації. Запропоновані висновки отримано завдяки можливостям геоінформаційної системи ArcGIS з аналізу та візуалізації отриманих даних. Актуальність статті полягає у використанні геоінформаційних технологій при аналізі вкрай неповної інформації, отриманої з різнорідних джерел.

Article Details


How to Cite
Поморцева, О., Кобзан, С., Штерндок, Е., & Затхей, В. (2023). Аналіз ситуації на ринку нерухомості України під час військового стану. Тенденції та перспективи. Scientific Collection «InterConf+», (30(143), 498–507. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.02.2023.052

References

Кобзан, С. М., Попов, А. В., Рильцева, В.В. (2017) Ринок нерухомості: от ріелтора до інвестора. Монографія. Харьков: ФЛП Панов А. Н. – 128 с.

Кобзан С. М. (2019) Формування ринку нерухомості: практичні аспекти та особливості оцінки. Монографія / Київ : Юрінком Інтер, – 212 с.

Поморцева О. Є., Кобзан С. М. (2022). Будівництво та ринок нерухомості. Проблеми та тенденції. Будівництво та ринок нерухомості. Проблеми та тенденції. Publishing House «European Scientific Platform», 73–81.

Поморцева О. Є., Кобзан С. М. (2022). Перспективи відновлення міського господарства у післявоєнний період. Наукове видання Збірник наукових праць з матеріалами XI міжнародної Науково-практичної Конференції Scientific horizon in the context of social crises, Токіо, Японія, с. 26–30.

Поморцева О. Є., Кобзан С. М., Бородатюк В. С., Каган Б.Ю. (2022). Дослідження ринку нерухомості у цифровому місті. Тенденції та перспективи розвитку. Наукове видання Збірник наукових праць з матеріалами XII міжнародної Науково-практичної Конференції Science and practice: implementation to modern society, Манчестер, Великобританія, с. 19 – 26.

Поморцева О. Є., Свинаренко Ю. О., Коротков В. Ю., Кобзан C. М. (2022). Модель відновлення пам’яток архітектури та містобудування із застосуванням геінформаційних технологій. Комунальне господарство міст, Сер.: Технічні науки та архітектура. Том. 3 (170). - с. 278-285.

Оlena Pomortseva, Sergiy Kobzan, Andrey Yevdokimov and Maksym Kukhar (2020) Use of geoinformation systems in environmental monitoring. The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020),Volume 166. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016601002

Olena Pomortseva, Sergiy Kobzan, O. Voronkov, A. Yevdokimov (2021). Geospatial Modeling of the Infrastructure Facility Optimal Location. Second International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social, and Economic Matters, which held at Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih, Ukraine, on May 19-21. EasyChair . № 5537.

Поморцева, О. Є. (2018). Моделювання розташування екологічно небезпечних об’єктів за допомогою геоінформаційних систем. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Технічні науки, (29 (68),№ 6 (2)), с. 222-227.

Кобзан C.М., Івахненко А.І., Толста М.О., Поморцева О. Є. (2022) Особливості інвестування на ринку нерухомості. Комунальне господарство міст, Сер.: Технічні науки та архітектура. Том. 3 (170). - с. 214–222.

Сайт «GlobalPropertyGuid» [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.globalpropertyguide.com/Europe/Ukraine.