Імітаційне моделювання випадкових зовнішніх збурень, що діють на корпус автомобіля в режимі термінового гальмування

Main Article Content

Євген Александров
Тетяна Александрова
Ірина Костяник
Ярослав Моргун

Abstract

Розглядається задача імітаційного моделювання зовнішніх збурень, що діють на корпус автомобіля в режимі термінового гальмування і які зумовлені випадковими нерівностями поверхні руху. Доведено, що такі збурення носять нестаціонарний характер.

Article Details


How to Cite
Александров, Є., Александрова, Т., Костяник, І., & Моргун, Я. (2023). Імітаційне моделювання випадкових зовнішніх збурень, що діють на корпус автомобіля в режимі термінового гальмування. Scientific Collection «InterConf+», (30(143), 457–466. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.02.2023.048

References

Aleksandrov Ye., Aleksandrova T., Morgun Ya. Parametric Synthesis of the Electronic Control Unit of the Course Stability System of the Car. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. № 6/9(102). Pp. 39-45. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.188185 DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.188185

Александров Є. Є., Александрова Т. Є., Моргун Я. Ю. Параметричний синтез цифрового стабілізатора системи курсової стійкості автомобіля-паливозаправника // Проблеми керування та інформатики. 2022. № 2. C. 69–91. doi: http://doi.org/10.34229/2786-6505-2022-2-5 DOI: https://doi.org/10.34229/2786-6505-2022-2-5

Туренко А. Н., Говорущенко Н. Я. Системотехника транспорта. Харьков: ХГАДТУ. 1998. 255 с.

Александров Е. Е., Волонцевич Д. О., Ле6бедев А. Т., Туренко А. Н. Динамика транспортно-тяговых колесных и гусеничных машин. Харьков: ХГАДТУ. 2001. 642 с.

Пугачев В. С. Теория случайных функций и ее применение к задачам автоматического управления. Москва: Физматгиз. 1962. 864 с.