Використання принципів НАССР для забезпечення виробництва безпечного житнього хліба

Main Article Content

Інна Тюрікова
Марина Фесечко

Abstract

Стаття присвячена питанню застосуванню системи НАССР для забезпечення якості та безпечності хліба житнього «Тірольського». Запропоновано можливий алгоритм визначення критичних точок контролю. Запропоновані заходи щодо впровадження системи НАССР на виробництві житнього хліба, що дозволять уникнути можливих ризиків небезпеки під час його виробництва, а також забезпечити потрапляння безпечної продукції до споживача.

Article Details


How to Cite
Тюрікова, І., & Фесечко, М. (2023). Використання принципів НАССР для забезпечення виробництва безпечного житнього хліба. Scientific Collection «InterConf+», (30(143), 438–443. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.02.2023.046

References

Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). URL: http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/HACCP/. (Дата звернення 02.02.2023).

Впровадження системи НАССР для операторів ринку харчових продуктів: практичний посібник / А.С. Ткаченко, Ю. О. Басова, О. О. Горячова та ін.; за заг. редакцією А.С. Ткаченко. Полтава: ПУЕТ, 2020. 137 с.

Тюрікова І. С. Системи менеджменту безпечності харчових продуктів для харчових виробництв України в перехідний період приєднання до СОТ: монографія. Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009. 237 с.

ДСТУ ІSO 22000:2019. Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-якої організації в харчовому ланцюзі (ISO 22000:2018, IDT). К.: Держспоживстандарт України, 2019. 34 с.

Herrera AG. The hazard analysis and critical control point system in food safety. Methods Mol Biol. 2004;268:235-80. doi: 10.1385/1-59259-766-1:235. PMID: 15156035. DOI: https://doi.org/10.1385/1-59259-766-1:235

New Changes To Codex HACCP Now In Force. January 14, 2021 / 8 Comments. URL: https://haccpmentor.com/new-changes-to-codex-haccp-now-in-force/ (Дата звернення 05.02.2023).