Досвід профілактики функціональних аномалій менструального циклу в пубертатний період

Main Article Content

Валерій Корсак
Ірина Пацкань

Abstract

Обстежено 80 дівчат віком 12-16 років з порушеннями менструального циклу на тлі функціонування атретичних фолікулів. Використовувався стандартизований підхід при опитуванні кожної пацієнтки, оцінювали дані ультразвукового обстеження органів малого мазу, стан гіпоталамо-гіпофізарно-оваріальної системи, характер менограми, параметри гемограми. В контрольній групі рекомендували симптоматичне лікування, в основній групі на протязі 6 місяців додатково призначали лікарський засіб тазалок згідно рекомендацій виробника. З'ясовано, що порушення менструального циклу призводять до виникнення залізодефіцитної анемії. Застосування стандартної антианемічної терапії не дає достатнього клінічного ефекту або є короткочасним. З метою нормалізації менструального циклу та зменшення менструальної крововтрати доцільно призначати фітопрепарати, які в поєднанні з призначенням антианемічного лікування виявили значні переваги над загальноприйнятими стандартними підходами.

Article Details


How to Cite
Корсак, В., & Пацкань, І. (2023). Досвід профілактики функціональних аномалій менструального циклу в пубертатний період. Scientific Collection «InterConf+», (30(143), 376–382. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.02.2023.039

References

Жук С. Порушення менструального циклу у молодих жінок: можливості рослинних дофаміноміметиків. Жіночий лікар. 2018. Т. 79, № 5. С. 34–37.

Диннік О. Особливості вмісту стероїдних гормонів у хворих на пубертатні маткові кровотечі в сучасних умовах. Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2012. – № 3. – С. 86–89.

Козловський І. Аномальні маткові кровотечі у підлітків: особливості лікування. Репродуктивна ендокринологія. 2016. Т. 29, № 3. С. 19–23.

Геряк С., Петренко Н. Сучасні підходи до вибору антианемічної терапії у дівчаток-підлітків з ювенільними аномальними матковими кровотечами. Жіноче здоров’я. 2017. № 8. С. 28–31.

Досвід використання комплексу рослинного походження Валесан у лікуванні первинної альгодисменореї у дівчат-підлітків / А. Старовєр та ін. Здоровье женщины. 2017. Т. 125, № 9. С. 105–110.