Науково-педагогічні здобутки Омеляна Савицького у сфері стислих наук в Україні

Main Article Content

Маркіян Швець

Abstract

Визначено, що історія внеску окремих вчених у розвиток досліджень зі стислих наук виступає важливим науковим напрямом в сучасній історії та сприяє подальшому їх розвитку в Україні.
Доведено, що одним іх українських вчених-педагогів у стислих наук є відомий педагог Омелян Савицький (1845-1921). Науковим осередком формування математичних знань Омеляна Савицького став філософський факультет Львівського університету. Обгрунтовано важливість основного внеску Омеляна Савицького - навчальних підручників, які сприяли розвитку математики в українських середніх навчальних закладах в Україні у кінці ХІХ – поч. ХХ ст.

Article Details


How to Cite
Швець, М. (2023). Науково-педагогічні здобутки Омеляна Савицького у сфері стислих наук в Україні. Scientific Collection «InterConf+», (30(143), 343–349. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.02.2023.035

References

Дашкевич Я. Савицький Омелян Михайлович // Довідник з історії України. - 2-е видання. - К., 2001. - С. 705.

Головин Б., Дуда І., Пиндус Б. Савицький Омелян // Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 т. / редколегія: Г. Яворський та ін. - Тернопіль : Видавничо-поліграфічний комбінат «Збруч», 2008. - Т. 3 : П - Я. - С. 213.

Енциклопедія українознавства / Наукове товариство імені Шевченка. - Париж, 1955-2003.

Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т. ІІ : Л–Я / Видавнича рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 764 с.

Мельник І. Академічна гімназія у Львові. URL: https://photo-lviv.in.ua/akademichna-himnaziya-u-lvovi/ (доступ 18. 05. 2016)

Пропам'ятна книга гімназії сестер василіянок у Львові. НТШ. Ню Йорк -Париж -Сидней -Торонто 1980. https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/14305/file.pdf

Швець М. Омелян Савицький – український математик і педагог. / ХХ Міжнародна науково-практична конференція (13-16 квітні 2021 р.), Будапешт. – С. 32-33

Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т. І : А–К / Видавнича рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011.–716 с.

Рахунки для шкіл народних. Часть 4 Львів: Накладом ц[ісаp.]-к[оpолів.] Видавництва шкільних книжок. 1913. – 106 с.

Рахунки для шкіл наpодних: [Підpуч. з аpифметики]. – Львів: Hакладом ц [ісаp.]-к[оpолів.] Вид-ва шк. книжок. [Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка], 1914. Ч. 3. – 79 с.