Сприйняття живопису як арттерапія

Main Article Content

Ілона Ткачук

Abstract

У статті розглядається механізм застосування арттерапевтичних практик із залученням дії живопису, зокрема у наявному теоретичному викладі, що торкається однієї із його граней впливу — сприйняття живописних творів. Роз’яснено, що під сприйняттям творів живопису мається на увазі внутрішня особлива активність психіки людини як складного інтегративного процесу, котрий охоплює цілу систему складових особистості у комплексі. Виявлено, що визначені внутрішні психоемоційні процеси можуть водночас стати унікальним індивідуальним переживанням, яке трансформуватиме особистісну систему смислів реципієнта. У статті виокремлено структурну класифікацію аспектів впливу на реципієнта як за наявності художніх образів живопису, так і випадку повної їхньої відсутності, що стосується безпредметного живопису: як вони впливають не лише на внутрішній світ людини, а й на її фізичне тіло.

Article Details


How to Cite
Ткачук, І. (2023). Сприйняття живопису як арттерапія. Scientific Collection «InterConf+», (30(143), 307–312. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.02.2023.033

References

Dalley, T. Art as Therapy: An Introduction to the Use of Art as a Therapeutic Technique. Taylor & Francis, 2002. 240 р.

Hogan, S. Healing Arts: the history of art therapy. London: Jessica Kingsley Publishers, 2001. 336 p.

Бриндіков Ю. Л. Арт-терапія: суть, можливості роботи з військовослужбовцями учасниками бойових дій. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». 2017. № 2 (41). С. 42–45.

Ткачук І. Л. Живопис українських мистецьких угруповань «Паризька комуна» та «Живописний заповідник» кінця 1980-х — середини 1990-х років: інтегративні моделі сприйняття : дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05. Львів, 2021. 319 с.

O’Flynn, D. Art as Healing: Edward Adamson. RawVision Art. 2011. № 72. P. 47—54.

Payne, B. How Art Can Make You Happy. Chronicle Books, 2017. 112 p.

Byrne, P. Edward Adamson and the experiment. International Journal of Art Therapy. 1996. Vol.1. P. 32—36. DOI: https://doi.org/10.1080/17454839608413025

Piaget, J. Science of Education and the Psychology of the Child. Penguin Books, 1977. 186 p.

Dalley, T. The Handbook of Art Therapy. Tavistock/Routledge, 1992. 264 р.