Порушення лексичної сполучуваності слів в українському мовленні студентами-узбеками

Main Article Content

Т. Курилюк

Abstract

У статті розглядаються відхилення від діючих мовних норм, типові як для усного, так і для письмового мовлення узбецьких студентів. Описуються помилки лексичної сполучуваності, причини виникнення та основні прийоми їх попередження. У статті наводяться також приклади тренувальних вправ для вироблення навичок лексичної сполучуваності слів на заняттях з української в узбецькій аудиторії.

Article Details


How to Cite
Курилюк, Т. (2023). Порушення лексичної сполучуваності слів в українському мовленні студентами-узбеками. Scientific Collection «InterConf+», (30(143), 253–258. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.02.2023.028

References

Агапій А. П. Вивчення лексичної сполучуваності за допомогою статистичних методів // Науковий вісник. - Чернівці: ЧДУ. - 1996. - Вип.2. - С.44-48.

Апресян Ю. Д. Лексическая семантика. Синонимические средства язика / Ю. Д. Апересян. – М. : Наука,1974. – 367 с.

Баймурзаева Г. Б. Обучение сочетаемости слов русского языка в иноязычной аудитории [Электронный ресурс] / Г. Б. Баймурзаева // 185 Язык и текст langpsy.ru. – 2014. – № 3. – Режим доступа : http:// langpsy.ru/ journal/2014/2/Bajmurzaeva.phtml

Кочерган М.П. Слово і контекст (Лексична сполучуваність і значення слова). – Львів: Вища школа, 1980. – 184 с.

Тростинська О.М. Українська мова для російськомовних іноземних студентів. Порівняльний метод у навчанні граматики української мови російськомовних іноземців / Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 58–65.

Шмелев Д.Н. Русский язык. Лексика / Д.И. Шмелев. – М. : Просвещение, 1977. – С. 187-188.