Основні аспекти становлення української дитячої літератури (на прикладі творчості Бориса Грінченка)

Main Article Content

Олена Вовк

Abstract

У статті проаналізовано погляди Бориса Грінченка на українську дитячу літературу. У дослідженні зауважено, що естетичні виміри авторської концепції етнокультурного закорінення включали в себе питання народної просвіти, видавничої справи та створення власне дитячої літератури. Для творчості Бориса Грінченка цей взаємозв’язок особливо властивий.

Article Details


How to Cite
Вовк, О. (2023). Основні аспекти становлення української дитячої літератури (на прикладі творчості Бориса Грінченка). Scientific Collection «InterConf+», (30(143), 247–252. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.02.2023.027

References

Кіліченко Л.М. Українська дитяча література : навчальний посібник. Київ : Вища школа., 1988. 264с.

Папуша О. Дитяча література як маргінес літературознавчої теорії : до проблеми конституювання об’єктів наукового дискурсу. Слово і час. 2004. № 12. С.20 – 26.

Вільхівський Б. К вопросу о журнале для детского чтения в земской народной школе. Земский зборник Черниговской губернии. 1895. № 4–5 С. 27 – 50.

Тихолоз Н.Б. Казкотворчість Івана Франка (генологічні аспекти). Львів. 2005. С. 41 – 50, 58, 67 – 69.

Денисюк І.О. Мала проза Бориса Грінченка : нотатки про майстерність. Літературознавчі та фольклористичні праці. Львів, 2005. С. 60 – 70.