Технології і ресурси розвитку конкурентоспроможності економіки України в процесах повоєнного відновлення

Main Article Content

Валентина Стадник
Олександр Каштальян

Abstract

Аргументовано необхідність повоєнного відновлення економіки України в контексті збереження її конкурентоспроможності. Обґрунтовано, що це має здійснюватися з урахуванням здатності різних секторів національної економіки створювати ціннісні пропозиції, які відповідають вимогам «зеленого переходу» і можуть розширювати експортні можливості України в бік знаннєвмісних продуктів і послуг. Охарактеризовано умови інноваційно-технологічного розвитку промислових підприємств для підвищення їх здатності формувати такі ціннісні пропозиції і збільшувати експортний потенціал України.

Article Details


How to Cite
Стадник, В., & Каштальян, О. (2023). Технології і ресурси розвитку конкурентоспроможності економіки України в процесах повоєнного відновлення. Scientific Collection «InterConf+», (30(143), 52–69. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.02.2023.007

References

Економіка України під час війни: грудень 2022 та підсумки року. URL: ces.org.ua/economy-of-ukraine-during-the-war-december-amndhe-results -of-the-year (дата звернення 26.01.2023).

Стан та потреби бізнесу для екологічного післявоєнного відновлення: результати опитування. URL: business/diia/gov/ua/ (дата звернення 16.09.2022).

Національний банк України. Щомісячні опитування підприємств України. Грудень 2022 року. URL: bank.gov.ua/ua/admin_uploads/article/ Business_survey_ m_2022_12/pdf?v=4 (дата звернення 28.12.2022).

Smith A. The Wealth of Nations /ed. by R. H. Campbell and A. S. Skinner, The Glasgow edition of the Works and Correspondence of Adam Smith, 1976. Vol. 2a. Pp. 456.

Портер М. Международная конкуренция. Конкурентное преимущество стран / пер. с англ. Москва: Междунар. отношения. 1993. 896 с.

Стадник В.В., Мукомела-Михалець В.О. Підприємницькі структури промислового сектору економіки України: стан і перспективи розвитку в умовах глобалізації. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2017. № 4. С.93–99.

План Відновлення України. URL: https://recovery.gov.ua/ (дата звернення 30.12.2022).

Савчук С. И. Основы теории конкурентоспособности /под науч. ред. Б. В. Буркинского. Мариуполь : Издательство «Ренета», 2007. 520 с.

Піддубна Л. І. Конкурентоспроможність економічних систем: теорія, механізм регулювання та управління. Харків: ІНЖЕК, 2007. 368 с.

Товарна структура зовнішньої торгівлі України URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zd/tsztt/tsztt_u/tsztt 0217_u.htm (Дата звернення 02.12.2022).

Білорус О. Г. Економічна глобалістика. Світ-система глобалізму : монографія. Київ : Ун-т «Україна», 2016. 533 с.

Stadnyk V., Sokoliuk G., Goncharuk A., Matviiets O. Institutional factors of competitiveness and development of the national economy. Advances in economics, business and management research. 2019. Vol. 99. P. 376–380.

Зелена металургія: чому в Україні не працює жоден фінансовий стимул для декарбонізації промисловості. Економічна правда: веб-сайт, 21 квітня 2021 р. URL: epravda.com.ua/projekts/ecopromyslovist /6077eb87bfd31/ (дата звернення 26.04.2022).

Mechanical engineering – figures and charts. Germany: Frankfurt am Main. 2020. 44 р.

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності. Url:http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 07.12.2022).

Makarenko S., Oliinyk N., Danko V., Kaplina Y. Formation of an Innovative Competitiveness Management System of the Enteprise: On the Case of Ukraine’s Healthcare. Journal of Economics and Management Sciences. New York. 2020. Vol.3. No 1. P.1-12. DOI: https://doi.org/10.30560/jems.v3n1p1

Stadnyk V. Pchelianska G., Holovchuk Y., Dybchuk L. The concept of marketing of balanced development and features of its implementation in the food market . Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. 2020. Vol 6, Is 3, Pp. 80-96. DOI: 10.51599/are.2020.06.03.05. DOI: https://doi.org/10.51599/are.2020.06.03.05

Через курятину МХП Франція просить ЄС не продовжувати скасування мит для України. Url: uamedia.eu/economics (9.09.2022) (дата звернення 12.09.2022).

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво. ЗУ № 2330-ІХ від 21.06.2022 URL: zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2330-20#Text.

У Вінниці втричі зменшили ставку за оренду землі в індустріальному парку URL: ukrinform.ua/rubric-economy3514398. Опубл. 24.06.2022. (дата звернення 10.11.2022).

Про внесення зміни до статті 287 Митного кодексу України щодо створення сприятливих умов для діяльності індустріальних парків в Україні. ЗУ № 2331-ІХ від 21.06.2022. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2331-20 (дата звернення 10.11.2022).

В Україні за новою процедурою створені 2 індустріальні парки, цей механізм допоможе в релокації. URL: uaprom.info/news/184568 Опубл.03.06.2022. (дата звернення 1.11.2022).

ІТ стало єдиною сферою експорту, яка виросла за 11 місяців 2022 року. Url: Opendatabot.ua/analytics/itexport-11-22 (дата звернення 07.02.2023)

Strutynska I., Kozbur H., Dmytrotsa L., Bodnarchuk I., Hlado О. Small and Medium Business Structures Clustering Method Based on Their Digital Maturity. Problems of Infocommunications. Science and Technology, 2019. р. 278-282. DOI: 10.1109/PICST47496.2019.9061464/. DOI: https://doi.org/10.1109/PICST47496.2019.9061464

Стадник В.В., Головчук О.В., Головчук Ю.О. Стан і чинники економічної динаміки підприємств машинобудування України. Проблеми економіки. 2017. № 2. С.140–148.

Directive 2010/75/EU of the European Parlament and of the Council of 24 November 2010 on industrial emissions. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?ury=CELEX:32010L0075&from=EN (дата звернення 17.09.2022).