Kapsayici kalkinma göstergelerinin ekonomik kalkinma üzerindeki etkisi

Main Article Content

Sara Hüseynova

Abstract

Tez kapsayıcı göstergeler ayırmış ve her bir göstergenin ekonomik kalkınma üzerindeki etkisini ayrı ayrı açıklamıştır. Ekonomik büyüme, uzun vadeli ekonomik kalkınmaya imkan verir ve bu amaçla dinamik ve dengeli bir ekonomik büyüme sağlar. Kapsayıcı Kalkınma Endeksi, sosyal ve ekonomik alanlardaki başarıların büyümesini güncelleyecektir. Ulusal, uluslararası ve bölgesel düzeyde rezervlerin korunması, bilime dayalı kalkınma ilkelerinin uygulanması, şimdiki ve gelecek nesillerin çıkarlarının sağlanması, ekonomik ve beşeri kaynakların kullanımında sürdürülebilirliğin sağlanması. Kapsayıcı kalkınma, ekonomik kalkınmanın bir unsurudur. Kapsayıcı geliştirme sırasında, hem ekonomik hem de sosyal haberlerin gelişimi her alanda devam eder. Kapsayıcı kalkınmanın parametrelerini her alanda artırmak mümkündür.

Article Details


How to Cite
Hüseynova, S. (2023). Kapsayici kalkinma göstergelerinin ekonomik kalkinma üzerindeki etkisi. Scientific Collection «InterConf+», (30(143), 28–31. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.02.2023.004

References

Nicky R.M.Pouw, Joyeeta Gupta “Inclusive development :A Multi –Disciplinary Issue “, Current Opinion in Environmental Sustainability, March 2017, Volume 24, February 2017, Pages 104-108 DOI:10.1016/j.cosust.2016.11.013 DOI: https://doi.org/10.1016/j.cosust.2016.11.013

Shah, R., Paulson, J., & Couch, D. (2019): The rise of resilience in education in emergencies. Journal of Intervention and Statebuilding, 14(3), 303-326. doi: https://doi.org/10.1080/17502977.2019.1694390 DOI: https://doi.org/10.1080/17502977.2019.1694390

Orudzhev, E. G., & Huseynova, S. M. (2020). On one co-integration issue of trade links of Azerbaijan, Russia, Belarus and Kazakhstan. Statistics and Economics, 17(2), 29-39. DOI: https://doi.org/10.21686/2500-3925-2020-2-29-39

Hüseynova, S. (2022). THE ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE INTERRELATION BETWEEN THE INCLUSIVE INDICATORS OF AZERBAIJAN, RUSSIA AND KAZAKHSTAN. TURAN-SAM, 14(56), 118-124.

Huseynova, Sara. "THE ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE INTERRELATION BETWEEN THE GDP OF AZERBAIJAN, RUSSIA, BELARUS ANDKAZAKHSTAN." InterConf (2020).

HUSEYNOVA, S. M., & BABAZADE, G. S. ECONOMETRİC ANALYSİS OF THE ELASTİCİTY OF İMPORT-EXPORT OPERATİONS OF THE REPUBLİC OF AZERBAİJAN İN RELATİON TO THE EXCHANGE RATE OF THE MANAT AND THE İNCOME OF THE POPULATİON. EURASIAN UNION OF SCIENTISTS. SERIES: ECONOMIC AND LEGAL SCIENCES Учредители: ООО" Логика+", (2), 3-8.

Huseynova, S., & Babazade, G. (2022). COİNTEGRATİON ANALYSİS OF İMPORT-EXPORT OPERATİONS OF THE REPUBLİC OF AZERBAİJAN İN RELATİON TO THE EXCHANGE RATE OF THE MANAT AND THE İNCOME OF THE POPULATİON. InterConf,(105), 45-54. DOI: https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.04.2022.004

Dünya Bankası. (2013). Kapsayıcılık Önemlidir: Paylaşılan Refahın Temeli. Sosyal Politikanın Yeni Sınırları; Washington, DC: Dünya Bankası.www.worldbank.com