НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ВІЙСЬКОВИХ ЮРИСТІВ ПІД ЧАС ПОВСЯКДЕННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПІД ЧАС КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ

Main Article Content

Анатолій Куртов
Федір Яременко
Сергій Іващенко

Abstract

Досліджуються наукові підходи до оцінювання рівня фізичної готовності курсантів та студентів під час практичної частини програми заліків, екзаменів та випускних комплексних екзаменів четвертих і старших курсів з фізичного виховання


Google Scholar

CrossRef

OUCI

Scilit

WorldCat

Index Copernicus

Semantic Scholar

Article Details


How to Cite
Куртов, А., Яременко, Ф., & Іващенко, С. (2022). НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ВІЙСЬКОВИХ ЮРИСТІВ ПІД ЧАС ПОВСЯКДЕННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПІД ЧАС КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ. Scientific Collection «InterConf+», (24(121), 385–390. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.08.2022.036

References

Про затвердження Інструкції з фізичної підготовки в системі Міністерства оборони України : Наказ; Міноборони України від 05.08.2021 року № 225 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada. gov.ua/go/z1289-21.

Пронтенко В. В. Bплив засобів спеціальної фізичної підготовки на формування фізичної готовності майбутніх офіцерів до професійно-бойової діяльності // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова // Випуск 10 (141) 2021 URL: https://spppc.com.ua/index.php/journal/article/download/573/561.

Методичні рекомендації з планування та організації бою за стандартами НАТО (штаб бригади (батальйону) та їм рівних).

Спеціальна фізична підготовка: навч. посіб. / [В. Бондаренко, С. Решко, В. Дідковський та ін.] ; за заг. ред. В. Чернєя, Р.Сербина. Київ : Нац. акад. внутр. справ, ФОП Кандиба Т.П., 2021. 341 с

Куртов А.І. «Управління повсякденною діяльністю підрозділів». Харків: НЮА, 2015.

Куртов А.І. «Управління повсякденною діяльністю підрозділів: облік особового складу». Харків: НЮА. 2016.

Методичні рекомендації випускникам з питань організації повсякденної діяльності і дій під час виконання обов’язків в зоні АТО: навч. метод. посіб. / С. М. Мельник, К.А. Радченко, А. І. Куртов та ін. Х. : ХУПС. 2017.

Куртов А.І. «Управління повсякденною діяльністю підрозділів: робота юрисконсульта військової частини під час підготовки особового складу варти з урахуванням досвіду ООС». Х. : ХНУПС, 2021. – 73 с.

Фізичне виховання військових юристів з урахуванням досвіду АТО: навч. метод. посіб. / С. М. Мельник, К.А. Радченко, А. І. Куртов та ін. – Х. : ХУПС, 2018.